Rang lista mix dublova

Home
Rang lista mix dublova

Rang lista mix dublova – jesen 2015

Kolege

r.br. Ime i prezime Broj turnira Broj bodova
 1 Saša Ljuboja 1 20
 2 Čedomir Šoškić 1 12
 3 Gradiša Katić 1 12
 4 Srećko Borović 1 6
 5 Ivan Stefanović 1 6

Koleginice

r.br. Ime i prezime Broj turnira Broj bodova
 1 Jadranka Plavšić 1 20
 2 Danica Kilibarda-Jevtić 1 12
 3 Gordana Vitomirov 1 12
 4 Dijana Dimitrovska 1 6
 5 Mira Bain 1 6