Rang lista dama

Home
Rang lista dama

Rang lista dama

 

r.br. Ime i prezime Broj turnira Broj bodova
 1 Mira Bain  7 100
 2 Jadranka Plavšić 5 72
 3 Danica Kilibarda-Jeftić 3 52
 4 Radmila Panajotović 2 32
 5 Dijana Dimitrovska 6 32
 6 Teodora Minčić 6 32
 7 Cvetana Rabrenović 4 28
 8 Biljana Vraneš 3 16
 9 Dubravka Marković 3 14
 10 Ivana Sretenović 1 8
 11 Neda Miletić 1 4
12 Goga Grubješić 1 4
13 Draga Božinović  1  4